fromber.

fromber.

Simon Lederhilger

Jeg studerer matematikk og fysikk ved Universitetet i Oslo, og fordyper meg i fluidmekanikk. Å dele kunnskap er noe som gir meg tilfredstillelse, som har ført meg til å undervise på alle trinn i skolen. Jeg har erfaring med elever i alle aldre fra barneskole til høyskole.

Underviser i

Fysikk 1, Fysikk 2, Grunnskole engelsk, Grunnskole matte, Matematikk 1P, Matematikk 1T, Matematikk 2P, Matematikk R1, Matematikk R2, Matematikk S1, Matematikk S2

Undervisningsfilosofi

Hovedfokuset mitt ligger i å skape genuin forståelse av stoffet man jobber med. Kontekst og sammenheng er ting jeg fremhever, da utregningsmetoder og algoritmer kommer veldig naturlig i det man har et solid grunnlag av underliggende temaer. Det er nesten ingen fagrelevante spørsmål jeg ikke prøver å svare på. Spørsmål viser interesse i å lære, som er viktig å kultivere. Mitt mål vil alltid være å vekke interessen i, og veilede oppdagelsen av matematikk.

Bestill undervisning