Slik fungerer det.

Gruppeundervisning tilbys til grupper på opptil fire elever. Her får hver elev personlig oppfølgning og hjelp der det trengs. Gruppeundervisning passer godt for alle som ønsker effekten av privatundervisning gjennomført i et sosialt format til en betydelig lavere pris.

Kom i gang

1 copy1

Samtale med rådgiver

Legg igjen telefonnummer og bli oppringt for en uforpliktende samtale med vår rådgiver.
1 copy2

Gratis kartleggingstime

Vi finner den perfekte privatlæreren til gruppen. Elevene og lærer gjennomfører gratis kartleggingstime.
1 copy3

Start privatundervisning

Du blir tilsendt behovsanalyse med anbefalt fagløp. Velg ønsket løsning og start undervisningen.

Undervisningsløpet.

I Fromber skreddersyr vi all privatundervisning og leksehjelp til elevene sine unike behov. Når disse behovene endres, vil undervisningen følge etter. Progresjonsrapporter og feedback gjøres tilgjengelig for hver enkelt elev og foresatte på Fromber plattformen.

Målrettet fokus

I Fromber jobber vi alltid mot et mål. Vi starter med det elevene opplever som vanskeligst og bygger på forståelsen fra der. Målet gir elevene noe å strekke seg etter og danner grunnlaget for å måle utviklingen over tid.

Feedback etter hver økt

Hver elev får feedback fra privatlærer etter hver økt. Dette gjøres tilgjengelig på elevens egne bruker på plattformen. Feedback gis individuelt og ikke til gruppen.

feedback

Månedlig progresjonsrapport

Faglige progresjonen måles med månedlige progresjonsrapporter for å se effekten av privatundervisningen for at foresatte kan bli bedre kjent med hva lærer og elev arbeider med.

Effekten av god privatundervisning.

Økt mestring og selvtillit

Våre privatlærere korrigerer misforståelser og tetter faglige hull slik at eleven opplever økt mestring og selvtillit på skolen fra dag én.

Redusert skolestress

Vi hjelper eleven med lekser, prøveforberedelser og vanskelig pensum slik at man kan føle seg forberedt og faglig trygg på skolen.

Bedre karakterer

Med målrettet og systematisk arbeid kommer de gode skoleresultatene. Våre elever går vanligvis opp mellom én til to karakterer i fagene de får hjelp i.

Gode arbeidsvaner

Gode mål, skriftlig feedback og planlegging hjelper eleven å korrigere arbeidsvaner, studieteknikk og motivasjon for oppnå bedre skoleprestasjoner på kort og lang sikt.

Noe du lurer på?

Ofte stilte spørsmål

Privatundervisning og leksehjelp med Fromber har ulike priser basert på løsningen du velger. Ønsker du privatundervisning 1-1 med din egen privatlærer koster det mellom 430 og 530 kroner timen. Vi tilbyr også privatundervisning til grupper på opptil fire personer, her koster det mellom 150 og 250 kroner timen, avhengig av antall timer du betaler for og antall elever som ønsker privatundervisning i gruppen.
Vi er stolte av å ha markedets strengeste faglige krav til våre privatlærere. Som lærer både ha toppkarakter i fagene du underviser i og over 5 i snitt. Privatlærere hos oss må også ha sterke pedagogiske ferdigheter og alle privatlærere må igjennom en omfattende internopplæring for å tilby privatundervisning for Fromber.
Alle undervisningsløp starter med en uforpliktende samtale med vår rådgiver. Her avdekker vi grunnleggende behov og setter deg i kontakt med en egnet kandidat. På gratis kartleggingstime utføres det en behovsanalyse som avdekker elevens behov og mål for undervisningsforløpet. I slutten av behovsanalysen finner du anbefalt tilbud. Dersom det skulle være ønskelig med en annen lærer vil vi sette deg i kontakt med en annen egnet privatlærer. Hos Fromber er vi tydelige på at en god relasjon mellom privatlærer og elev er avgjørende for et vellykket undervisningsløp.
Privatundervisning er en svært god måte å tette faglige hull og samtidig skape en bedre forståelse i fagene eleven har på skolen. Det er også en fin måte for mange elever å oppnå struktur i skolearbeidet og samtidig utvikle sunne arbeidsvaner eleven kan ta med seg senere i livet. Privatundervisning i Fromber passer like godt for eleven som jobber for ståkarakter i et eller flere fag, som eleven som jobber mot toppkarakterene. Våre privatlærere står klare til å hjelpe eleven der hun eller han befinner seg, uavhengig behov og mål.
Fromber tilbyr privatundervisning og leksehjelp til på grupper opptil 4 elever. Dette er et godt alternativ for alle som ønsker effekten av privatundervisning til en betydelig rimeligere kostnad og samtidig gjøre det både sosialt og morsomt. I gruppeundervisning får alle elevene unike progresjonsrapporter og fagplaner, og privatlæreren vil derfor tilpasse seg elevens unike behov for å sikre god skredddersydd privatundervisning.
I Fromber tilbyr vi intensivforløp. Her får eleven lærer innen 24 timer og undervisningen utføres over en kort tidsperiode med fokus på å gjøre eleven så klar som mulig til den neste viktige vurderingssituasjonen. Dette passer godt for alle elever som trenger litt ekstra hjelp før en avgjørende prøve og der tiden er knapp.