Hvem er lærerne?

Privatundervisning og leksehjelp foregår én til én mellom elev og privatlærer. Her får eleven personlig oppfølging og hjelp med lekser, prøveforberedelser og vanskelig pensum. Feedback etter hver økt og månedlig progresjonsrapport gjøres tilgjengelig for elev og foresatte på plattformen.

Fromber-læreren

Har over fem i snitt og toppkarakter i fagene de underviser i.

Er mellom 18 og 25 år, og husker hvordan det var å være elev.

Drives av å hjelpe andre å lykkes på skolen.

De beste lærerne

Faglig kvalitet er avgjørende for god privatundervisning og leksehjelp. Derfor har vi i Fromber Norges strengeste faglige kriterier for våre privatlærere. Alle våre privatlærere skal ha toppkarakter i fagene de underviser i og over fem i karaktersnitt. Slik sikrer vi at våre lærere har bunnsolid faglig kompetanse og at de vet hva det vil si å prestere svært godt på skolen.

teaching

Mer enn "bare" privatundervisning

Hos Fromber finner du privatlærere som kan faget sitt godt, og som vet hva som skal til for å bli en dyktig student i alle fag. Denne kunnskapen ønsker vi å dele videre med alle våre elever. Gjennom tett oppfølging, faglig støtte og skreddersydd privatundervisning jobber vi med å tette faglige hull og utvikle gode arbeidsvaner. Dette hjelper eleven både på kort sikt og videre i livet.

candidate

Vi vet hvordan eleven har det

I Fromber ser vi at privatlærere som selv nylig var elever, best forstår hva eleven trenger - og hvordan man kan formidle faget på en forståelig måte. Derfor er alle våre privatlærere mellom 18-23 år.

Fagtilbud.

Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag.
Her er noen av de mest etterspurte fagene.

Effekten av god privatundervisning.

Økt mestring og selvtillit

Våre privatlærere korrigerer misforståelser og tetter faglige hull slik at eleven opplever økt mestring og selvtillit på skolen fra dag én.

Redusert skolestress

Vi hjelper eleven med lekser, prøveforberedelser og vanskelig pensum slik at man kan føle seg forberedt og faglig trygg på skolen.

Bedre karakterer

Med målrettet og systematisk arbeid kommer de gode skoleresultatene. Våre elever går vanligvis opp mellom én til to karakterer i fagene de får hjelp i.

Gode arbeidsvaner

Gode mål, skriftlig feedback og planlegging hjelper eleven å korrigere arbeidsvaner, studieteknikk og motivasjon for oppnå bedre skoleprestasjoner på kort og lang sikt.